czwartek, 26 marca 2015

70 rocznica utworzenia administracji polskiej w Kwidzynie

    Tym razem mam problem z tym, w jaki sposób opublikować swój tekst. Z tego powodu, że jego niewielka część, publikowana w poprzednim poście powtarza się, choć w nieco zmienionej formie. Dlatego przepraszam tych, którzy już czytali, a zachęcam i zapraszam tych, którzy jeszcze nie czytali.

poniedziałek, 16 marca 2015

Wkroczenie Armii Czerwonej do Kwidzyna

    2015 to rok wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że jest "okrągły". Przyznać trzeba, że jest to rok obfitujący w rocznice wydarzeń, które miały wpływ nie tylko na losy naszego miasta, ale także związane są z życiem i działalnością wielu ciekawych postaci. 29 stycznia minęła kolejna okrągła, bo 70 - rocznica wkroczenia wojsk Armii Czerwonej do Kwidzyna. Pozostała niezauważona choć przez wiele lat była świętowana jako data wyzwolenia miasta.

wtorek, 30 grudnia 2014

Dziesiątka, obiad, podwieczorek...

    Jak myślisz? Ile razy dziennie jadali mieszkańcy Powiśla w XIX wieku? Co to była dziesiątka a co podwieczorek? Tym razem zapraszam do pysznego wątku świątecznego i nie tylko...  ;)

wtorek, 28 października 2014

Odkryto ponad 80 nagrobków

    Wiele, nawet mniejszych miejscowości na Powiślu posiadało swoje własne cmentarze. Jeśli wieś była większa zdarzało się, że były nawet dwa miejsca pochówków - w zależności od liczebności grup wyznaniowych. Nie inaczej było w Cyganach.

sobota, 18 października 2014

Honor inżyniera - most pod Kwidzynem

    Już jutro tj. 19 października 2014 roku o godz. 13.05 na antenie wszystkich Telewizji Regionalnych w Polsce będzie można obejrzeć powtórkę programu promującego m.in. nasze miasto.

piątek, 3 października 2014

Repatrianci, kresowiacy czy już mieszkańcy Kwidzyna?

    Pod wpływem jednego z ostatnich komentarzy na blogu postanowiłam zamieścić całość mojego referatu, poświęconego problematyce repatriantów. Któż to był? Czy właściwym jest nazywanie repatriantami ludzi, którzy właściwie nie mieli wyboru? Którzy musieli opuścić swój rodzinny dom? Zachęcam do dyskusji. Wystąpienie nie jest długie, mam nadzieję, że również interesujące ;)

środa, 24 września 2014

Zapal znicz pamięci

    Instytut Pamięci Narodowej oraz kilka rozgłośni radiowych organizują po raz kolejny ogólnopolską akcję "Zapal znicz pamięci". W tym roku jedną z przypominanych w ramach akcji osób jest Witold Donimirski, związany również z naszym rodzinnym miastem - Kwidzynem. Czy może szerszej, z Powiślem. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Kwidzyna do włączenia się w akcję i oddania dnia 26 października hołdu polskim ofiarom z 1939 roku.

czwartek, 11 września 2014

Po co nam współpraca z Rosjanami?

    Od 2007 roku jestem członkiem Rady Kultury, działającej przy organizacji Euroregion Bałtyk. Siedzibą Euroregionu, a przez to także Rady jest Elbląg. Wspólnie z partnerami z Rosji oraz Litwy Euroregion Bałtyk jako przedstawiciel Polski realizuje projekt pod nazwą "Kultura i sztuka. Krok II. Nowa jakość w edukacji" (CulArt II).

środa, 3 września 2014

Nowe informacje w sprawie harcerstwa

    Geneza ruchu skautowego czy jak kto woli początki harcerstwa w Polsce sięgają 1909 roku. W 1916 roku na ziemiach polskich działały już różne organizacje harcerskie: Naczelna Komenda Skautowa w Piotrkowie, Związek Skautek Polskich w Łodzi, „Junactwo” na Lubelszczyźnie, w Galicji - Związkowe Naczelnictwo Skautowe, dwie organizacje skautowe w Wielkopolsce, Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie. 2 maja 1916 roku połączyły się Naczelna Komenda Skautowa i Polska Organizacja Skautowa, zaś 1 listopada 1916 wszystkie cztery organizacje działające na terenie Królestwa utworzyły razem Związek Harcerstwa Polskiego.

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Wykształcenie przydaje się w życiu

    Każda wiedza jest w życiu przydatna. Wszystko, co rozwija nasze horyzonty jest ważne i wartościowe. Sprawy kształcenia były równie ważne w czasie, kiedy Kwidzyn leżał jeszcze w obrębie państwa niemieckiego. Gazeta Olsztyńska pisała wówczas...

niedziela, 17 sierpnia 2014

Bohaterski nuncjusz

    Przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej Angelo Pavia otrzymawszy zawiadomienie o przyjeździe nuncjusza, pośpieszył natychmiast przywitać wysokiego dostojnika. Pisała Gazeta Gdańska w czerwcu 1920 roku. Tak - Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI był w Kwidzynie.

wtorek, 12 sierpnia 2014

Największa w historii manifestacja narodowa Polaków w Niemczech

    W 1938 roku, w bardzo trudnych - z powodów politycznych - czasach, zebrali się w Berlinie przedstawiciele Związku Polaków w Niemczech na Kongresie Polaków w Niemczech. Kongres odbył się w ówczesnym Theater des Volkes. Przybyli nań Polacy z Krajny, Śląska Opolskiego, Babimojskiego, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem Połabskich, Westfalii i Nadrenii. W olbrzymiej sali przeszło pięć tysięcy delegatów półtoramilionowej ludności polskiej w Rzeszy uczestniczyło w tej niezwykłej manifestacji jedności narodowej.