poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Krótka wiadomość ... cz 3

To ostatni już fragment oryginalnej gazetki, która ukazała się w Kwidzynie 1850 roku (pisownia oryginalna):

    I tak budowę w roku 1850 znowu zapoczęto, i mury po naywiększey części dokończono. Oprócz straty ze zmiany papierów wynikłey i tem ieszcze zmalał fundusz budowy o 2400 talarów, że część wyznaczonego na niem maiątku klasztornego pochodząca, iak dowiedziono, z fundacyi prywatney na

wtorek, 20 sierpnia 2013

Krótka wiadomość ... cz 2

Dalszy ciąg tekstu oryginalnej gazetki, która ukazała się w Kwidzynie 1850 roku (pisownia oryginalna. Rzecz dotyczy budowy Kościoła św. Trójcy w Kwidzynie.

    Wyznaczony fundusz dodawaniem prowizyi i znacznych składek pomału się mnożył, i w roku 1842 na summę wyrósł, że sie ważono bliżey przystąpić do rzeczy założoney. Zakupiono grunt bardzo dobrze położony na mieysce budowy, i przystąpiono do układu planu na onęż, którego wykonanie na koniec i od Nayiaśnieyszego Pana króla przyjęte zostało.

czwartek, 15 sierpnia 2013

Krótka wiadomość ... cz 1

Tekst oryginalnej gazetki, która ukazał się w Kwidzynie 1850 roku (pisownia oryginalna):

Krótka wiadomość o rozpoczętem w Kwidzynie, biskupstwa Warmiyskiego, wybudowaniu kościoła katolickiego, i prośba o dobroczynne składki na postępek i dokończenie tey budowy.

czwartek, 8 sierpnia 2013

Achille Ratti - papież, który odwiedził Kwidzyn


    W polskiej literaturze historycznej istnieje olbrzymia ilość publikacji naukowych, popularnonaukowych, pamiętników, wspomnień i przyczynków książkowych oraz setki artykułów omawiających w całości lub w części sprawy związane z głosowaniem za przynależnością narodową Powiśla w 1920 roku. W drobnych z pozoru szczegółach są jednak jeszcze wydarzenia, które czekają na dokładne zbadanie. Jednym z przykładów jest pobyt na terenach plebiscytowych nuncjusza apostolskiego, komisarza kościelnego na tereny plebiscytowe – Achille Rattiego. Jego wizyta nie jest jednoznacznie do końca oceniona i zbadana.