sobota, 27 kwietnia 2013

Pomnik w Czarnem Dolnem


    Temat pomników okazał się być bardzo "wciągający". Przygotowując krótki wpis o obelisku w Racholcu pamiętałam, że dostałam kiedyś fotografię - powojenną - opisaną jako pomnik w Brachlewie, 1959 rok. Planowałam, aby jej skan wkleić do poprzedniego posta. Kiedy odnalazłam zdjęcie, okazało się, że podpis na odwrocie wprowadził mnie w błąd. To nie był pomnik w Brachlewie. Błąd popełnił autor opisując swoją fotografię.

wtorek, 23 kwietnia 2013

Pomnik w Racholcu

    Po pierwszej wojnie światowej granice nowoodrodzonego państwa polskiego wytyczane były w bardzo różnych okolicznościach. Jeden odcinek dzięki powstaniu, inny na mocy traktatu pokojowego, jeszcze inny na mocy wyników głosowania plebiscytowego. Na Powiślu - po przegranym plebiscycie 1920 roku - Niemcy bardzo mocno akcentowali swoje zwycięstwo. Praktycznie przy każdej okazji. Jedną z nich było poświęcenie pomnika ku czci poległych żołnierzy niemieckich w I wojnie światowej w Brachlewie. Dzisiejsze Brachlewo - wtedy dla jednych nazywało się Rachelshof, a dla innych Racholc.

piątek, 19 kwietnia 2013

W roku 1815 utworzono rejencję kwidzyńską, cz.2

    Przypisane decyzją z 30 czerwca 1815 roku do Prus Zachodnich powiaty oberlandzkie: morąski (Mohrungen) i nidzicki (Neidenburg) weszły ostatecznie wskutek protestu stanów wschodniopruskich w skład rejencji królewieckiej. W 1816 roku dokonano szeregu poprawek linii granicznej między rejencjami w Królewcu i Kwidzynie na korzyść tej pierwszej. Pokutowały tu również zaszłości historyczne, jako że w opinii środowisk junkierskich: „Prusy Zachodnie były krajem obarczonym piętnem zdrady z 1454 roku”.

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

W roku 1815 utworzono rejencję kwidzyńską, cz.1

    Rok 1815 rozpoczął nowy okres dziejów administracji Prus Zachodnich, uwarunkowany z jednej strony zwiększeniem się obszaru państwa po klęsce Napoleona, z drugiej zaś kontynuacją podjętych w okresie poprzednim reform, mających na celu usprawnienie funkcjonowania aparatu administracyjnego. Kończący napoleońską zawieruchę wojenną Kongres w Wiedniu przyniósł nie tylko poważne powiększenie terytorium Prus Zachodnich, ale także kolejną reorganizację władz prowincji. To wtedy wprowadzono w Prusach jednostkę administracyjną Regierungsbezirk jako pośredni szczebel administracji pomiędzy prowincją a powiatem. Regierungsbezirk oznacza tyle co okręg rządowy lub administracyjny. W polskiej literaturze historycznej nazwa ta powszechnie tłumaczona jest jako rejencja.

piątek, 12 kwietnia 2013

W telegraficznym skrócie o Szkole Muzycznej w Kwidzynie

    Od 16 do 19 kwietnia w Kwidzynie odbędzie się cykl imprez, związanych z 65 rocznicą powołania do życia szkoły muzycznej w Kwidzynie. Dzisiejsza Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego nie od początku była szkołą państwową. Początki były o wiele skromniejsze, a warunki w mieście, które wciąż dźwigało się po wydarzeniach z 1945 roku były delikatnie mówiąc - ciężkie.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Feliks Nowowiejski

    Zawsze coś w głowie komponował. Nawet wtedy, kiedy nic nie robił, w jego głowie snuły się muzyczne myśli. Nikomu obcemu nie wolno było wchodzić do gabinetu, kiedy komponował. Był światowej sławy kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem. Swój koncert miał także w Kwidzynie.

czwartek, 4 kwietnia 2013

Ursel Boyens Heym

    Urodziła się 3 lutego 1926 roku. W Marienwerder. Spędziła tutaj całą swą młodość. Dorastała w otoczeniu wielkich historycznych wydarzeń, które później wywarły olbrzymi wpływ na Jej życie.

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Pamiętny kwiecień 1977 roku

    W 1977 roku Wielkanoc wypadała 10 kwietnia. Dziś dzień ten ma zupełnie inny wymiar. Wtedy jednak był to zwykły dzień, tradycyjnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dla kwidzyniaków, a szczególnie tych, którzy uczęszczali do Katedry, święta te na długo utrwaliły się w pamięci.